Korigovani raspored nastave zimskog semestra I ciklusa studija ak. 2021./2022. godine – Redovni i redovni samofinansirajući studij – 08.10.2021.

Korigovani raspored nastave zimskog semestra I ciklusa studija ak. 2021./2022. godine – Vanredni studij – 08.10.2021.

 

Prof. dr. Bakir Katana

Prodekan za nastavu