UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

VAŽI ZA  STUDIJ – DOBOLONJA

O B A V J E Š T E NJ E

 ISPIT IZ PREDMETA: Oralna patplogija sa profilaksom

SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU, ODRŽAĆE SE:

II TERMIN: 07.10.2021. u 10.00 sati

ISPIT ĆE SE OBAVITI NA Klinici za Patologiju i citologiju KCUS

STUDENT SE TREBA JAVITI NASTAVNIKU 24 sata PRIJE ISPITA NA MAIL ADRESU [email protected] RADI DOGOVORA OKO ISPITA.