Upis kandidata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu (II upisni rok) obavit će nakon objavljivanja konačne rang liste za upis kandidata na I ciklus studija na Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu u ak. 2021./2022. godini (II upisni rok) u periodu od 29.09-07.10.2021. godine u terminu od 10:00-13:00 sati u prostorijama Studentske službe Fakulteta zdravstvenih studija

Pilikom dolaska na Fakultet, kandidati su dužni strogo poštovati higijensko-epidemiološke mjere. Obavezno je nošenje zaštitnih maski, dezinfekcija ruku i prolazak preko dezo barijere. Kandidati su dužni ponijeti vlastitu olovku.

Spisak nastavnika i predmeta za indekse – I godina

OBAVEZNI DOKUMENTI
1.Prijava za upis koju će kandidat/kandidatkinja isprintati sa svog profila koji je kreirao/kreirala prilikom upisa na http://upisi.unsa.ba
2.Upisni materijal – preuzima se prilikom upisa
3.Originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi
4.Originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole
5.Tri fotografije za indeks- Dimenzije 4×6
6.Izvod iz matične liste rođenihOriginal ili ovjerene kopiju ne stariju od 6 mjeseci
7.Uvjerenje o državljanstvu
8.Drugu relevantnu dokumentaciju kojom su ostvareni dodatni bodovi propisani kriterijima Konkursa za upis.

Prilikom upisa kandidati su obavezni predati dokaze o izvršenim uplatama (uplatnice), kako slijedi:

UPLATNICE
1. aUpisnina

Uplaćuje isključivo Redovni – budžetski finansirani studij

Primjer uplatnice
1. bŠkolarina – 1. rata

Uplaćuje isključivo Redovni – samofinansirajući studij

Primjer uplatnice
2.Uplata za korištenje bibliotekePrimjer uplatnice
3.Uplata za  korištenje ISSS sistemaPrimjer uplatnice
4.Uplata za razvoj ISSS sistemaPrimjer uplatnice
5.Upisni materijalPrimjer uplatnice
6.Osiguranje studentaPrimjer uplatnice

U slučaju da kandidat/kandidatkinja iz objektivnih razloga (bolest, samoizolacija, boravak izvan BiH i sl.) ne mogu fizički pristupiti upisu u navedenim terminima, dužni su periodu od 29.09.-07.10.2021. godine dostaviti na e-mail adresu: [email protected] skeniranu i potpisanu prijavu za upis koju će kandidat/kandidatkinja isprintati sa svog profila koji je kreirao/kreirala prilikom upisa na http://upisi.unsa.ba i naznačene uplatnice.

Originalnu dokumentaciju kandidati su dužni dostaviti Studentskoj službi Fakulteta zdravstvenih studija.

LJEKARSKI PREGLED

Ljekarski pregled za kandidate koji su stekli pravo na upis u prvu godinu prvog ciklusa studija (II upisni rok) će se obaviti u JUKS Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata uz obavezno poštivanje higijensko-epidemioloških mjera.

Uvjerenja o ljekarskom pregledu, kandidati su dužni dostaviti Studentskoj službi Fakulteta zdravstvenih studija.

Ukoliko kandidati ne pristupe upisu u naznačenom periodu, smatrat će se da su odustali od upisa na Fakultet zdravstvenih studija.