Konačna rang lista Studijskog programa Babičarstvo/Primaljstvo

Konačna rang lista Studijskog programa Fizioterapija

Konačna rang lista Studijskog programa Laboratorijske tehnologije

Konačna rang lista Studijskog programa Radiološke tehnologije

Konačna rang lista Studijskog programa Sanitarno inžinjerstvo

Konačna rang lista Studijskog programa Zdravstvena njega

Konačna rang lista Studijskog programa Zdravstveni nutricionizam i dijetetika