UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

SARAJEVO

Dana, 27.09.2021. godine

OBAVJEŠTENJE  O  TERMINU ISPITNOG ROKA

Za studente Fakulteta zdravstvenih studija  iz predmeta: – MIKROBIOLOGIJA  SA PARAZITOLOGIJOMDOBOLONJA.

Obavještavamo vas da će se u II terminu septembarskog ispitnog roka iz predmeta MIKROBIOLOGIJA SA PARAZITOLOGIJOM  ispit održati po slijedećem rasporedu:

  1. 10. 2021. godine u 14.00

   Napomena: Studenti koji planiraju izaći na navedeni rok, moraju se predhodno (najkasnije 24 sata prije termina)  javiti predmetnom nastavniku na mail: [email protected]

                                                                         Predmetni nastavnik

 Prof. dr med.sci. Amela Dedeić-Ljubović