UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Alma Hadžić, dipl.med.sestra, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Zdravstvena njega djece kod Down sindroma nakon operacije anomalija srca“

dana 23. 10. 2021. godine, u 11.00 sati u učionici br. 5 na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Patriotske lige 30..