Studijski program Zdravstvena njega.

Studijski program Zdravstveni nutricionizam i dijetetika.

Studijski program Sanitarni inžinjerstvo.

Studijski program Radiološke tehnologije.

Studijski program Babičarstvo-Primaljstvo.

Studijski program Laboratorijske tehnologije.

Studijski program Fizioterapija.

 

U skladu s tekstom Konkursa za upis studenata u prvu godinu studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2021./2022. godini kandidati imaju pravo prigovora na preliminarnu rang listu u periodu od 21.09.2021. godine (08:00 sati) do 23.09.2021. godine (23:45 sati) putem linka.