Obavještavamo studente prve godine I ciklusa studija da indexe za upis ocjene iz predmeta Sistemi zaštite zdravlja (predmetni nastavnik prof. dr. Aida Pilav) dostave u ponedjeljak, 20.09.2021. godine u terminu od 08:00 h do 09:00 h u kancelariju br. 305, Fakultet zdravstvenih studija.

 

Prof. dr. Bakir Katana

Prodekan za nastavu