OBAVJEŠTENJE    

I ciklus studija – Redovni i redovni samofinansirajući studij

Ovjera ljetnjeg semestra akademske 2020/21. godine

upis zimskog semestra akademske 2021/22. godine

 

Obavještavaju se studenti da će se ovjera ljetnjeg semestra i upis u narednu akademsku 2021/22. godinu provesti u periodu od 20. do 30. 09. 2021. godine.

Imajući u vidu aktuelnu epidemiološku situaciju utvrdili smo korake u cilju zaštite zdravlja kako studenata, tako i osoblja Fakulteta, koje Vas molimo da ispoštujete.

Mole se predstavnici studija da 20. i 21. 09. 2021. godine na Studentskoj službi preuzmu upisne materijale uz uredno izvršenu uplatu za sve studente sa Studijske grupa.

Cijena koštanja jednog upisnog materijale je 2,00 KM.     Primjer uplatnice

 

OVJERA II, IV, VI i VIII SEMESTRA

UPIS u III, V, VII SEMESTAR

OBNOVA I, III, V, VII SEMESTRA

UPIS APSOLVENTSKOG STATUSA

 

Termini i satnica za upis, ovjeru obnovu semestra

Spisak predmeta i odgovornih nastavnika

 

Studenti koji naknadno steknu pravo upisa u narednu akademsku godinu mogu se samostalno javiti radi ovjere semestra

 

ZA OVJERU PARNOG (LJETNJEG) SEMESTRA JE POTREBNO:

 • Svi potpisi u indexu predmeta zimskog semestra
 • Za studente I, II i III godine studija koji sami snose troškove studija (samofinancirajući) uplaćene sve rate školarine u iznosu od 3.000,00KM (po ugovoru o studiranju)
 • Položeni ispiti iz prethodnih godina studija

ZA UPIS NEPARNOG (ZIMSKOG) SEMESTRA JE POTREBNO:

 • dat uslov za upis- student može prenijeti najviše 12 ECTS studijskih bodova u narednu godinu studija ili najviše dva nepoložena predmeta, bez obzira na vrednovanje
 • 1 semestralni list + 2 obrasca ŠV 20 (2,00KM- preuzima student predstavnik Studija)
 • popunjen semestralni list, (prednja i stražnja strana) i index
 • uplata 5 KM na ime osiguranja studenta u 2021./22. – (preko Asocijacije studenata)     Primjer uplatnice
 • uplata 20 KM na ime korištenja biblioteke u 2021./22.    Primjer uplatnice
 • uplata 100 KM na ime upisnine u 2021./22. (važi za redovan studij finansiran budžetom KS)    Primjer uplatnice
 • uplata 10KM na ime korištenja ISSS u 2021./22.   Primjer uplatnice
 • uplata 10KM na ime razvoja ISSS u 2021./22.    Primjer uplatnice
 • uplata 1 rate u iznosu od 1000,00KM (važi za redovni samofinansirajući studij)   Primjer uplatnice

 

ZA OBNOVU GODINE JE POTREBNO:

 • 1 semestralni list + 2 obrasca ŠV 20 (2,00KM- preuzima student predstavnik Studija)
 • popunjen semestralni list, (prednja i stražnja strana) i index
 • uplata 5 KM na ime osiguranja studenta u /22. – (preko Asocijacije studenata)    Primjer uplatnice
 • uplata 20 KM na ime korištenja biblioteke u /22.   Primjer uplatnice
 • uplata 10KM na ime korištenja ISSS u 2021./22.  Primjer uplatnice
 • uplata 10KM na ime razvoja ISSS u 2021./22.  Primjer uplatnice
 • uplata 100 KM po ispitu koji student nije položio u 2021./22   Primjer uplatnice

 

APSOLVENTSKI STAŽ

Na sticanje statusa studenta apsolventa (važi za IV godinu studija), akademske 2021./22. godine imaju pravo studenti koji imaju sve potpise kao dokaz odslušane nastave u akademskoj 2020./21. godini i isti zadržavaju status studenta u narednoj akademskoj godini (apsolventski staž) i ima pravo polagati nepoložene ispite u svim ispitnim rokovima u toku studijske godine. Ukoliko je student položio sve ispite, izuzev stručnog rada, ima pravo polagati Završni rad u toku studijske godine, bez obzira na ispitne rokove utvrđene zakonom.

Studenti koji nemaju uslov za sticanje statusa studenta apsolventa zbog neostvarivanja prava na potpis iz predmeta IV godine studija, obnavljaju godinu studija uz uplatu iznosa od 200,00KM.

Studenti koji imaju nepoložene ispite iz zimskog semestra, isti trebaju upisati i index i semestralni list.

Ovi studenti ne plaćaju upisninu već samo ostale troškove registracije, razvoja i korišćenja ISSS aplikacije, osiguranje studenta, korištenje biblioteke, uz ispunjavanja obrazaca.

 

STRANI DRŽAVLJANI

Studenti strani državljani su dužni regulisati boravak u Bosni i Hercegovini (informacija na oglasnoj ploči).

Studenti koji „prenose“ neki predmet/predmete iz zimskog semestra u narednu godinu studija, iste trebaju upisati na prednju stranu semestralnog lista u gornji desni ugao.

Primjer svih uplatnica potrebnih za uplatu su na oglasnoj ploči i web stranici fakulteta. Molimo Vas da vodite računa da uplatnice budu pravilno popunjene.

 

 

 

OBAVJEŠTENJE

I ciklus studija – Vanredni studij

OVJERA parnog (ljetnjeg) semestra

UPIS u neparni (zimski) semestar

 

OBNOVA GODINE

akademske 2021./22. godine obaviće se u periodu od 28. do 30. 09. 2021. godine u terminu rada Studentske službe

 

Za ovjeru parnog (ljetnjeg) semestra je potrebno:

 • uplaćen ukupan iznos školarine (2.000KM) za akademsku 2020/21.godinu
 • položeni ispiti iz predhodnih semestara
 • potpisi u indexu, upisani položeni ispit u indeksu i ISSS-u

 

Za upis u neparni (zimski) semestar je potrebno:

 

 • dat uslov za upis- student može prenijeti najviše 12 ECTS studijskih bodova u narednu godinu studija ili najviše dva nepoložena predmeta, bez obzira na vrednovanje
 • 1 semestralni list + 2 obrasca ŠV 20 (preuzeti u Studentskoj službi uz dokaz o uplati 2,00KM- pogledati primjer uplatnice Upisni materijal- iznos za uplatu 2,00KM)
 • popunjen semestralni list i indeks
 • uplata 5 KM na ime osiguranja studenta u 2021./22. – (preko Asocijacije studenata)    Primjer uplatnice
 • uplata 20 KM na ime korištenja biblioteke u 2021./22.    Primjer uplatnice
 • uplata 1.000 KM na ime upisnine I rate u 2021./22.     Primjer uplatnice
 • uplata 10 KM na ime korištenja ISSS u 2021./22.    Primjer uplatnice
 • uplata 10 KM na ime razvoja ISSS u 2021./22.    Primjer uplatnice

 

Za obnovu je potrebno:

 • 1 semestralni list + 2 obrasca ŠV 20 (preuzeti u Studentskoj službi uz dokaz o uplati 2,00KM – pogledati primjer uplatnice dostupan na web stranici i oglasnoj ploči)
 • popunjen semestralni list (prednja strana ako je ovjeren neparni semestar, a ako nije, onda prednja i stražnja i predmeti u index
 • uplata 100 KM po nepoloženom ispitu na ime obnove godine (upisuje ih u index i semestralni list po uputama referenta) u akademskoj 2021./22
 • uplata 5 KM na ime osiguranja studenta u 2021./22. – (preko Asocijacije studenata)    Primjer uplatnice
 • uplata 20 KM na ime korištenja biblioteke u 2021./22.    Primjer uplatnice
 • uplata 10 KM na ime korištenja ISSS u 2021./22.    Primjer uplatnice
 • uplata 10 KM na ime razvoja ISSS u /21.    Primjer uplatnice

 

Studenti koji naknadno steknu pravo upisa u narednu akademsku godinu mogu se samostalno javiti radi ovjere semestra

 

U skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom radi što kraćeg zadržavanja na fakultetu, studenti trebaju sve obrasce popuniti kod kuće ( predmeti dostupni na web stranici).

Upis se vrši lično (važi samo za vanredan studij).

Studenti koji se iz objektivnih razloga ne mogu pristupiti upisu u naznačenom terminu, trebaju se javiti mail-om Šefu studentske službe u cilju prevazilaženja date situacije.

Studenti koji „prenose“ neki predmet/predmete u narednu godinu studija, iste trebaju upisati na prednju stranu semestralnog lista u gornji desni ugao.