Obavještavamo redovne i vanredne studente da će ispit iz predmeta Disfunkcija ljudskog organizma u II septembarskom roku biti proveden pismenim putem u učionicama Građevinskog fakulteta.

 

Prof. dr. Bakir Katana

Prodekan za nastavu