UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

SARAJEVO

Dana, 14.09.2021. godine

OBAVJEŠTENJE  O  TERMINU ISPITNOG ROKA

Za studente Fakulteta zdravstvenih studija  iz predmeta: –

PATOLOŠKA ANATOMIJA – DOBOLONJA.

Obavještavamo vas da će se u I terminu septembarskog ispitnog roka iz predmeta PATOLOŠKA ANATOMIJA ispit održati po slijedećem rasporedu:

 

21.09. 2021. godine u 15.30 sati

   Napomena: Studenti koji planiraju izaći na navedeni rok, moraju se predhodno (najkasnije 24 sata prije termina)  javiti predmetnom nastavniku na mail.

 

                                                                               Predmetni nastavnik

   Prof. dr Nurija Bilalović