UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

SARAJEVO

Dana, 13.09.2021. godine

OBAVJEŠTENJE  O  TERMINU ISPITNOG ROKA

 

Za studente Fakulteta zdravstvenih studija  iz predmeta: – MIKROBIOLOGIJA  SA PARAZITOLOGIJOM- DOBOLONJA.

Obavještavamo vas da će se u II terminu junsko-julskog ispitnog roka iz predmeta MIKROBIOLOGIJA SA PARAZITOLOGIJOM ispit održati po slijedećem rasporedu:

22.09. 2021. godine u 13.00

 

   Napomena: Studenti koji planiraju izaći na navedeni rok, moraju se predhodno (najkasnije 24 sata prije termina)  javiti predmetnom nastavniku na mail: [email protected]

 

                                                               Predmetni nastavnik

Prof. dr med.sci. Amela Dedeić-Ljubović