U sklopu Projekta jačanja sestrinstva u BiH – ProSes, kojeg podržava i finansira Vlada Švicarske, a provodi Fondacija fami, u novembru 2021. godine će biti raspisan još jedan konkurs za stipendiranje master i doktorskih studija zdravstvene njege.

Više informacija o stipendijama na linku ispod.

Stipendije za studenete II i III ciklusa zdravstvene njege

 

Prof. dr. Jasmina Mahmutović

Prodekan za međunarodnu saradnju