Prezentacija dostignutih rezultata pri izradi doktorske disertacije pod naslovom ““Optimizacija protokola perfuzione scintigrafije miokarda korištenjem antropomorfnog fantoma“” kandidata mr. Halila Ćorovića održaće se 08.09.2021. godine (srijeda) u 16.00 sati  u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija.

 

Prof. dr. Amra Mačak Hadžiomerović

Prodekan za naučno-istraživački rad