Obavještavamo studente I i II ciklusa studija Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu da Studentska služba neće raditi sa studentima u periodu od 26. 07. do 23. 08. 2021. godine radi korištenja kolektivnog godišnjeg odmora.

Za sve informacije možete kontaktirati Fakultet putem jednog od navedenih e-mailova:

[email protected]

[email protected]

 

Prof. dr. Arzija Pašalić

Dekan