Univerzitet u Sarajevu je tražio hitno dostavljanje instrukcije od Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS vezano za dinamiku plaćanja školarina, odgovor Ministarstva je u dokumentu u daljem tekstu.

Instrukcija Ministrstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo za uplatu školarina studenata