Termini prvih i drugih septembarskih ispitnih rokova za predmete zimskog semestra I ciklusa studija ak. 2020./2021. godine

Termini prvih i drugih septembarskih ispitnih rokova za predmete ljetnog semestra I ciklusa studija ak. 2020./2021. godine

 

Prijava ispita za prve septembarske ispitne rokove za predmete zimskog i ljetnog semestra I ciklusa studija ak. 2020./2021. godine putem ISSS sistema će biti u periodu od 18.08.2021. do 25.08.2021. godine.

Prijava ispita za druge septembarske ispitne rokove za predmete zimskog i ljetnog semestra I ciklusa studija ak. 2020./2021. godine će se provesti putem linka u periodu od 13.09.2021. godine od 08:00 sati do 15.09.2021. godine do 16:00 sati. Napomena: Studenti u drugom septembarskom ispitnom roku mogu prijaviti samo jedan ispit putem linka iznad i to mogu učiniti isključivo putem e-mail adrese sa fzs.unsa.ba domenom.

 

Prof. dr. Bakir Katana

Prodekan za I ciklus studija