UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

 

OBAVJEŠTENJE

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine, Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije o ocjeni prezentacije doktorske disertacije i korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidata

Mr. sc AMARA ŽILIĆA, zaposlenog u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove.

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE:

Procjena rizika za pojavu legioneloza u stomatološkim ordinacijama

KOMISIJA ZA OCJENU PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE:

Predsjednik: Dr.sc. Arzija Pašalić, vanredni profesor za oblasti „Okolinsko zdravlje“ i „Upravljanje vodom, hranom i ishranom“ na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.
Članovi:
Dr.sc. Zarema Obradović, mentor i član – redovni profesor za oblasti „Okolinsko zdravlje“, „Upravljanje vodom, hranom i ishranom“ i „Sanitarna inspekcija i metode sanitarnog nadzora“ na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu,
Dr. sc. Amela Dedeić – Ljubović, član – vanredni profesor za oblast „Laboratorijske tehnologije u servisu mikrobiologije“ na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.

MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJA KOMISIJE O OCJENI PREZENTACIJE RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE I RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA: Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu (prostorije biblioteke), radnim danima od 09,00-14,00 od 09.07.2021. do 07.08.2021. godine.