Studentski kongres „HRANA-ISHRANA-ZDRAVLJE“ organizuje se po prvi put na Univerzitetu u Sarajevu, s ciljem promovisanja univerzalnih vrijednosti zajedništva i multidisciplinarnog pristupa u proizvodnji hrane, njenom higijenskom statusu i kvalitetu, različitim načinima ishrane, kao i mogućim zdravstvenim implikacijama na čovjeka što će biti od izuzetne važnosti u rješavanju značajnijih pitanja u ovoj životnoj oblasti.

Ovakav pristup u sagledavanju ovog kompleksnog pitanja, kroz multidisciplinarnost, predstavlja i savremeni trend „evropske nacije„ u iznalaženju najracionalnijih odgovora na mnoga pitanja gotovo u svim sferama društvenog života i djelovanja.

U organizaciji Kongresa uzet će učešće studenti grupacije medicinskih, prirodno-matematičkih i biotehničkih i humanističkih nauka.

Koordinacioni i Organizacioni odbor su definisali teme koje će biti predmet istraživanja i pisanja studentskih radova, a odnose se na slijedeće oblasti:

1. Primarna proizvodnja i prerada hrane;
2. Aditivi u prehrambenoj industriji;
3. Toksikologija i sigurnost hrane;
4. Savremena dijagnostika i analitika hrane;
5. Ishrana tokom životnog ciklusa;
6. Dijetoterapija;
7. Biotehnologija u ishrani ljudi;
8. Organska i tradicionalna hrana.

Kongres bi trebao biti realiziran 7.- 9. juli 2016. godine (7. juli- svečano otvaranje-koktel; 8. i 9. juli- prezentacije radova prema sekcijama). U radu Kongresa pored studenata Univerziteta u Sarajevu očekuje se učešće i studenata drugih BiH univerziteta kao i studenata sa univerziteta iz susjednih zemalja.

O ostalim značajnim informacijama i datumima biće blagovremena obavijest na web stranici Kongresa.

Koordinacioni odbor