UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

SARAJEVO

Dana, 02.07.2021. godine

OBAVJEŠTENJE O TERMINU ISPITNOG ROKA

Za studente Fakulteta zdravstvenih studija iz predmeta: BAKTERIOLOGIJA, ASEPSA I STERILIZACIJA DOBOLONJA

Obavještavamo vas da će se JUNSKO-JULSKI ISPITNI ROK iz predmeta BAKTERIOLOGIJA, ASEPSA I STERILIZACIJA održati po slijedećem rasporedu:

09. 07. 2021. godine u 13.00

Napomena: Studenti koji planiraju izaći na navedeni rok, moraju se predhodno (najkasnije 24 sata prije termina) javiti predmetnom nastavniku na mail: [email protected]

 

Predmetni nastavnik

Prof. dr med.sci. Amela Dedeić-Ljubović