OBAVJEŠTENJE

 

Obavještavamo redovne, redovne samofinansirajuće i vanredne studente II ciklusa studija akademske 2021/22. godine da Završne radove mogu predati Studentskoj službi u navedenim terminima :

 

I termin: 28. 06 – 07. 07. 2022. godine

II termin: 12. 07. – 19. 07. 2022. godine (u terminima od 08.00 do 09.00 sati i od 14.00 do 15.00 sati)

III termin: 29. 08. – 02. 09. 2022. godine

IV termin: 05. 09. – 09. 09. 2022. godine

 

Dokumenta potrebana za predaju Završnog rada II ciklusa studija:

Napomena: Studenti koji predaju završni rad II ciklusa trebaju imate sve potpise i sve upisane ocjene u indeksu, kao i sve upisane ocjene u e-UNSA sistemu.

Prof. dr. Bakir Katana

Prodekan za nastavu