Raspored nastave ljetnog semestra I ciklusa studija akademske 2020/2021. godine. – III godina vanrednog studija po starom nastavnom planu i programu.

Raspored nastave ljetnog semestra I ciklusa studija akademske 2020./2021. godine. – Redovni i redovni samofinansirajući studij.

Raspored nastave ljetnog semestra I ciklusa studija akademske 2020/2021. godine – Vanredni studij.

 

Prof. dr. Bakir Katana

Prodekan za I ciklus studija