• SVEČANA AKADEMIJA

  SVEČANA AKADEMIJA

 • Studij: Fizikalna terapija

  Studij: Fizikalna terapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Zdravlje i ekologija

  Studij: Zdravlje i ekologija

 • Studij: Zdravstvena njega i terapija

  Studij: Zdravstvena njega i terapija

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Konačna rang lista kandidata koji su konkurisali za upis u I godinu I ciklusa studija 2016/2017. akademske godine

 

OBAVIJEST

Kandidati koji su u skladu sa Konkursom za uspis studenata u I godinu I ciklusa i integriranog studija (I i II ciklusa) na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2016/2017. godini dostavili svoje prijave i aplicirali za upis na jedan od studija Fakulteta zdravstvenih studija, a koji nisu stekli pravo na upis mogu putem molbe aplicirati za upis na preostala upražnjena mjesta na vanrednom studiju Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, uz naznaku željenog studija.
Prijem molbi će se vršiti u Dekanatu Fakulteta u dane 13. i 14. 07. 2016. godine u vremenu od 09.00 do 12.00 sati.

Molbe zaprimljene u roku predviđenom za prijem prigovora/žalbi na Preliminarnu rang listu kandidata koji su konkurisali za upis u I godinu I ciklusa studija akademske 2016/17. godine neće se uzeti u razmatranje, te se ovim putem obavještavaju kandidati koji su zainteresovani da ponovo predaju molbe u gore naznačenom periodu.

Dekanesa

Prof. dr. Dijana Avdić

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2016/2017. godini

Obavještenje studentima petog semestra trećeg ciklusa studija / doktorskog studija

Obavještavaju se studenti petog semestra trećeg ciklusa studija /doktorskog studija Fakulteta zdravstvenih studija da je prezentacija aktivnosti IV (četvrtog) semestra do sada napisane doktorske disertacije predviđena dana 24.06.2016. godine, sa početkom u 9,00 sati, u prostorijama učionice 2. Fakulteta zdravstvenih studija.

Predsjednica Vijeća III ciklusa studija
Prof. dr. Fatima Jusupović, sr.

Obavještenje studentima trećeg semestra trećeg ciklusa studija / doktorskog studija

Obavještavaju se studenti trećeg semestra trećeg ciklusa studija /doktorskog studija Fakulteta zdravstvenih studija da je odbrana projekta doktorske disertacije predviđena dana 15.06.2016. godine, sa početkom u 9,00 sati, u prostorijama učionice 2. Fakulteta zdravstvenih studija.

Studenti su obavezni za zakazani termin dostaviti Projekat doktorske disertacije, u elektronskoj i printanoj verziji (četiri primjerka).

Predsjednica Vijeća III ciklusa studija
Prof. dr. Fatima Jusupović, sr.

Još članaka...

 1. Predaja završnih radova za II ciklus studija
 2. Humanijada 2016
 3. Svjetski dan higijene ruku - 5. maj
 4. Sajam Univerziteta i univerzitetske knjige
 5. Obilježen 7. april - Svjetski dan zdravlja
 6. Stručna praksa - iskustvo kojim ostvarujete prednost
 7. Obavijest za studente redovnog studija
 8. 22. mart - Svjetski dan voda
 9. Studentski kongres „HRANA-ISHRANA-ZDRAVLJE“
 10. Sretan 8. mart
 11. Obavještenje
 12. Početak nastave u ljetnom semestru
  erasmus  

ISO 9001