• Studij: Fizioterapija

  Studij: Fizioterapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Sanitarno inžinjerstvo

  Studij: Sanitarno inžinjerstvo

 • Studij: Zdravstvena njega

  Studij: Zdravstvena njega

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

III Studentski kongres „HRANA-ISHRANA-ZDRAVLJE“

Kongres „Hrana-Ishrana-Zdravlje“ je studenski kongres sa međunarodnim učešćem koji se treću godinu za redom organizuje na nivou Univerziteta u Sarajevu u organizaciji fakulteta iz grupacije medicinskih, biotehničkih i humanističkih nauka UNSA i studentskih asocijacija.

Fakultet zdravstvenih studija i ove godine kao i prethodne dvije jedan je organizatora ove značajne naučne manifestacije.

Cilj organizovanja Kongresa je promocija univerzalnih vrijednosti zajedništva i multidisciplinarnog pristupa u proizvodnji hrane, njenom higijenskom statusu i kvalitetu, različitim načinima ishrane, kao i mogućim zdravstvenim implikacijama na čovjeka što je od izuzetne važnosti u rješavanju značajnijih pitanja u ovoj životnoj oblasti.

S ponosom možemo reči da su studenti Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu sa svih pet studijskih programa uzeli aktivno učešće kako u organizaciji, tako i u prezentiranju svojih radova putem oralnih i poster prezentacija.

Na Kongresu je prezentirano 7 radova putem oralnih prezentacija i 3 rada putem poster prezentacije i to u sekcijama Toksikologija i sigurnost hrane, Ishrana tokom životnog ciklusa, kao i u sekciji Dijetoterapija.

Studenti su zajedno sa višom asistenticom Eldinom Smječanin aktivno učestvovali i u organizaciji i diskusiji Okruglog stola na temu „GMO“ na kojem je jedan od predavača bio i direktor Agencije za sigurnost hrane dr. sci Džemil Hajrić.

Posjeta gđe. Zlatane Midžić

U četvrtak, 05.07.2018.godine je Fakultet zdravstvenih studija posjetila gđa. Zlatana Midžić, predavač engleskog jezika na Fakultetu zdravstvenih i socijalnih studija u Češkim Budéjovicama, Univerzitet Južne Česke.

U cilju uspostavljanja saradnje između naših Fakulteta, gđa. Midžić je predstavila studijske programe koji se izučavaju na Faculty of Health and Social Sciences, te su razmatrane mogućnosti potpisivanja ugovora i moguće saradnje. Sastanku su prisustvovali: Prof.dr. Fatima Jusupović, dekanesa, Prof.dr. Dijana Avdić, prodekanesa za III ciklus studija i nauku i Doc.dr. Jasmina Mahmutović, rukovodilac Ureda za međunarodnu saradnju Fakulteta. Na sastanku su dogovoreni dalji koraci u cilju uspostavljanja konkretne saradnje.

Sporazum o međusobnoj saradnji

Dana 04.07.2018. godine predstavnici Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Fatima Jusupović, dekanesa i doc. dr. Arzija Pašalić, prodekanesa za I ciklus studija su potpisali sporazum o saradnji s Federalnom upravom za inspekcijske poslove koju zastupa Anis Ajdinović, direktor. Saradnja između navedenih ustanova će se odvijati u sljedećim oblicima:
- razmjena stručnog i obrazovnog kadra,
- realizacija naučno-nastavnih planova i programa prvog i drugog ciklusa studiranja,
- stručna usavršavanja i kontinuirane edukacije i
- razmjena publikacija i stručne literature.

Sporazum o međusobnoj saradnji

Predstavnici Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Fatima Jusupović, dekanesa, doc. dr. Arzija Pašalić, prodekanesa za I ciklus studija i doc. dr. Bakir Katana, prodekan za finansije i razvoj su od 27. - 30.06.2018. godine boravili u Osijeku, Republika Hrvatska. U tom periodu su potpisani sporazumi o saradnji s Fakultetom za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku kojeg zastupa dekan, prof. dr. Aleksandar Včev, zatim s Prehrambeno – tehnološkim fakultetom Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku kojeg zastupa dekan, prof. dr. Jurislav Babić i sa Zavodom za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije kojeg zastupa direktor, Zlatko Pandžić, dipl. oecc. Saradnja između navedenih ustanova će se odvijati u sljedećim oblicima:
- razmjena i edukacija nastavnika, stručnog i obrazovnog kadra i studenata,
- zajednički naučnoistraživački projekti,
- stručna usavršavanja i kontinuirane edukacije,
- realizacija nastavno-obrazovnog programa i
- razmjena stručnih i naučnih dostignuća, publikacija i stručne literature.

Još članaka...

 1. Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina
 2. Popravni ispit iz predmeta Fiziologija čovjeka
 3. Obavijest
 4. Obavijest za redovne i vanredne studente VIII semestra- Studij zdravlje i ekologija
 5. Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa i integriranog studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2018./2019. godini
 6. Konkurs za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2018./2019. godini
 7. 2. studentski kongres Okolišnog zdravlja s međunarodnim sudjelovanjem
 8. Erasmus+ Staff Week mobilnost
 9. Posjeta gđe. Jenny Philips sa Middlesex Univerziteta iz Londona
 10. Termini završnih i popravnih ispita za ljetni semestar ak.2017/18. godine
 11. 1. međunarodna studentska GREEN konferencija u Osijeku
 12. Odbrana doktorske disertacije: Lejla Obradović - Salčin
 13. Posjeta delegacije iz Albanije
 14. Obavijest
 15. Termini ispita iz predmeta „Izrada projekta za završni rad“
 16. Sajam kineskih obrazovnih institucija iz Pekinga
 17. Konkurs za izbor 150 asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu
 18. Nastava iz predmeta ZAŠTITA NA RADU U LABORATORIJI
 19. 7. Balkanski kongres nuklearne medicine
 20. Posjeta prof. Marlene Cristina Neves Rosa s Politehničkog instituta Leiria - Portugal
  erasmus  

ISO 9001