• Studij: Fizikalna terapija

  Studij: Fizikalna terapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Sanitarno inžinjerstvo

  Studij: Sanitarno inžinjerstvo

 • Studij: Zdravstvena njega

  Studij: Zdravstvena njega

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Prijava tema za završne radove - ak 2017-18 god.

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U   S A R A J E V U
 
 
OBAVJEŠTENJE
za studente II ciklusa studija upisane akademske 2017/18. godine 
na redovan i vanredan studij
 
 
 
PRIJAVA TEME ZA ZAVRŠNI RAD
 
Obavještavamo studente II ciklusa studija (Redovne i Vanredne), da su za svoju odabranu temu usvojenu na Vijeću Fakulteta dužni  popuniti aplikacioni obrazac uz konsultaciju sa potencijalnim mentorom (dva primjerka), te uz (saglasnost mentora) i (biografiju kandidata) dostaviti na studentsku službu od 30.01.2018 g. do 21.02.2018 god.
 
Obrazce možete preuzeti na slijedećim linkovima:
 

Aplikacioni obrazac

Saglasnost mentora

Biografija- urnek

 
 
 
Prodekan za II ciklus studija
Prof. dr. Emira Švraka
 
 
 
 
 

Odabir teme za Završni rad

Obavještavamo studente II ciklusa studija (Redovne i Vanredne) svih studijskih programa ak.2017/2018 god. da se jave u radnom vremenu studentske službe do 02.02.2018. god., kako bi izabrali temu za Završni rad.

Spisak tema za završni rad ak.2017/2018 god.ak.2017/2018 god. ažurirano 31.12.2018

Obavijest

Obavještavamo studente da će ispiti i objava rezultata ispita kod prof. dr. Zareme Obradović biti odgođeni do daljnjeg zbog smrtnog slučaja.

INTERNI KONKURS za dodjelu sredstava Fonda za razvoj Univerziteta u Sarajevu uplaćenih za 2016. godinu

Na osnovu člana 10. Pravilnika o ostvarivanju i raspolaganju vanbudžetskim prihodima Univerziteta u Sarajevu, Odluke Fonda za razvoj Univerziteta u Sarajevu broj 0101-6560/17 od 06. 10. 2017. godine i Zaključka Senata Univerziteta u Sarajevu broj 01-8215/17 od 29. 11. 2017. godine, Univerzitet u Sarajevu raspisuje

INTERNI KONKURS

za dodjelu sredstava Fonda za razvoj Univerziteta u Sarajevu uplaćenih za 2016. godinu

Puni tekst konkursa preuzmite ovdje [PDF]

Još članaka...

 1. Odbrana doktorata: Nizama Rudić
 2. Ispit iz predmeta Zdravstvena ekologija
 3. Vježbe iz predmeta Disfunkcija ljudskog organizma, vanredni studij
 4. Obavijest za korisnike biblioteke
 5. Promjena mjesta ispita iz predmeta Ekologija pestcida i metode i osobitosti DDDD
 6. Humana sedmica studenata Fakulteta zdravstvenih studija
 7. Prezentacija radne verzije doktorske disertacije
 8. Obavijest
 9. Sretan Božić
 10. Obavijest o nastavi za vanredne studente
 11. Čestit Božić
 12. Obavijest
 13. Termini završnih i popravnih ispita II ciklusa studija u zimskom semestru ak. 2017/18. godine
 14. Termini završnih i popravnih ispita u zimskom semestru ak. 2017/18. godine
 15. Nastava za vanredne studente
 16. Nastava iz predmeta "Anatomija"
 17. Obavještenje
 18. Čestitka povodom 25. novembra
 19. Svečana promocija i dodjela diploma diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu
 20. Akademski kalendar III ciklusa studija
  erasmus  

ISO 9001