• Studij: Fizioterapija

  Studij: Fizioterapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Sanitarno inžinjerstvo

  Studij: Sanitarno inžinjerstvo

 • Studij: Zdravstvena njega

  Studij: Zdravstvena njega

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Početak nastave u ljetnom semestru

Obavještavamo studente I ciklusa studija da nastava u ljetnom semestru počinje 26.02.2018. godine

Obavještenje

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29.12.2010. godine, Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije o ocjeni prezentacije radne verzije doktorske disertacije i korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidata

Mr. Lejle Obradović Salčin, zaposlene u Sveučilišnoj bolnici Mostar - Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.

Opširnije...

Prijava tema za završne radove - ak 2017-18 god.

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U   S A R A J E V U
 
 
OBAVJEŠTENJE
za studente II ciklusa studija upisane akademske 2017/18. godine 
na redovan i vanredan studij
 
 
 
PRIJAVA TEME ZA ZAVRŠNI RAD
 
Obavještavamo studente II ciklusa studija (Redovne i Vanredne), da su za svoju odabranu temu usvojenu na Vijeću Fakulteta dužni  popuniti aplikacioni obrazac uz konsultaciju sa potencijalnim mentorom (dva primjerka), te uz (saglasnost mentora) i (biografiju kandidata) dostaviti na studentsku službu od 30.01.2018 g. do 21.02.2018 god.
 
Obrazce možete preuzeti na slijedećim linkovima:
 

Aplikacioni obrazac

Saglasnost mentora

Biografija- urnek

 
 
 
Prodekan za II ciklus studija
Prof. dr. Emira Švraka
 
 
 
 
 

Odabir teme za Završni rad

Obavještavamo studente II ciklusa studija (Redovne i Vanredne) svih studijskih programa ak.2017/2018 god. da se jave u radnom vremenu studentske službe do 02.02.2018. god., kako bi izabrali temu za Završni rad.

Spisak tema za završni rad ak.2017/2018 god.ak.2017/2018 god. ažurirano 31.12.2018

Još članaka...

 1. Obavijest
 2. INTERNI KONKURS za dodjelu sredstava Fonda za razvoj Univerziteta u Sarajevu uplaćenih za 2016. godinu
 3. Odbrana doktorata: Nizama Rudić
 4. Ispit iz predmeta Zdravstvena ekologija
 5. Vježbe iz predmeta Disfunkcija ljudskog organizma, vanredni studij
 6. Obavijest za korisnike biblioteke
 7. Promjena mjesta ispita iz predmeta Ekologija pestcida i metode i osobitosti DDDD
 8. Humana sedmica studenata Fakulteta zdravstvenih studija
 9. Prezentacija radne verzije doktorske disertacije
 10. Obavijest
 11. Sretan Božić
 12. Obavijest o nastavi za vanredne studente
 13. Čestit Božić
 14. Obavijest
 15. Termini završnih i popravnih ispita II ciklusa studija u zimskom semestru ak. 2017/18. godine
 16. Termini završnih i popravnih ispita u zimskom semestru ak. 2017/18. godine
 17. Nastava za vanredne studente
 18. Nastava iz predmeta "Anatomija"
 19. Obavještenje
 20. Čestitka povodom 25. novembra
  erasmus  

ISO 9001