• Studij: Fizioterapija

  Studij: Fizioterapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Sanitarno inžinjerstvo

  Studij: Sanitarno inžinjerstvo

 • Studij: Zdravstvena njega

  Studij: Zdravstvena njega

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Posjeta gđe. Jenny Philips sa Middlesex Univerziteta iz Londona

U periodu od 21. do 25. maja 2018. godine u okviru Erasmus+ programa (Staff week mobility) razmjene na našem Fakultetu je gđa. Jenny Philips sa Middlesex Univerziteta iz Londona održala predavanje za studente Studijskog programa zdravstvena njega.
Realizovana predavanja su bila na temu procesa zdravstvene njege, teorija zdravstvene njege, globalnog zdravlja i zdravstvene njege, zdravstvene njege osoba sa posebnim potrebama, komunikacije u zdravstvenoj njezi, te o palijativnoj njezi u Velikoj Britaniji.
Studentima su predstavljeni najnoviji standardi vještina medicinskih sestara u Velikoj Britaniji, publikovani 17. maja 2018.godine, prikazan obrazovni sistem i mogućnost obrazovanja za medicinsku sestru.

Termini završnih i popravnih ispita za ljetni semestar ak.2017/18. godine

1. međunarodna studentska GREEN konferencija u Osijeku

Studenti Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu sa Studija sanitarnog inžinjerstva uzeli su aktivno učešće na 1. međunarodnoj studentskoj GREEN konferenciji koja se održala 17. i 18. maja 2018. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku.

Konferencija je organizovana od strane Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i mreže institucija iz Hrvatske i inostranstva, povodom Međunarodnog dana bioraznolikosti.

Studenti našeg Fakulteta usmeno su prezentovali dva rada, na temu „Uticaj buke na zdravlje čovjek“ i „Znanje, stav i praksa građana o zdravstvenom i ekološkom značaju vode“.

Konferencija je predstavljla mjesto susreta studenata iz različitih oblasti, gdje su se razmjenjivala znanja i iskustva na temu zaštite okoliša, te smo počašćeni što smo uzeli učešće, predstavili Fakultet zdravstvenih studija i iznijeli svoje radove među 450 participanata. Nakon zatvaranja Konferencije upriličena je posjeta parku prirode Kopački rit.

Odbrana doktorske disertacije: Lejla Obradović - Salčin

VIJEĆE FAKULTETA ZDRAVSTVENIH STUDIJA
UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJUJE

Lejla Obradović - Salčin, mr. kliničke fizioterapije, studentica III ciklusa studija – doktorskog studija na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Valorizacija efekata kineziterapije na kvalitetu života nakon operativnih tretmana kuka“

28.05.2018. godine u učionici br.1. Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, ulica Bolnička 25, s početkom u 13,00 sati.

Odbrana doktorske disertacije je javna.

Iz Dekanata Fakulteta

Sarajevo, 18.05.2018.

Još članaka...

 1. Posjeta delegacije iz Albanije
 2. Obavijest
 3. Termini ispita iz predmeta „Izrada projekta za završni rad“
 4. Sajam kineskih obrazovnih institucija iz Pekinga
 5. Konkurs za izbor 150 asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu
 6. Nastava iz predmeta ZAŠTITA NA RADU U LABORATORIJI
 7. 7. Balkanski kongres nuklearne medicine
 8. Posjeta prof. Marlene Cristina Neves Rosa s Politehničkog instituta Leiria - Portugal
 9. Isplori 2018
 10. Obavijest
 11. Sajam Univerziteta i univerzitetske knjige
 12. Obavijest
 13. Dan otvorenih vrata Univerziteta u Sarajevu
 14. Obavještenje
 15. Dan otvorenih vrata Fakulteta zdravstvenih studija
 16. Predaja završnih radova
 17. Obavijest
 18. Dan otvorenih vrata Univerziteta u Sarajevu
 19. Prijave ispita
 20. Obavijest
  erasmus  

ISO 9001