Loading...
Početna2018-08-20T11:58:14+00:00

Izvrsnost u edukaciji i inovacijama

Studijski programi usklađeni sa potrebama zdravstvenog sistema i tržišta rada

ZAŠTO ODABRATI FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA?

Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu nudi pet studijskih programa: fizikalne terapije, laboratorijskih tehnologija, radioloških tehnologija, zdravlja i ekologije i zdravstvene njege. Jedini je zdravstveni fakultet u BIH certificiran po ISO 9001:2008 normi. Nastavnu bazu fakulteta čine brojne zdravstvene institucije u Sarajevu, opremljene vrhunskom opremom i kadrovima koji pružaju optimalne uslove za edukaciju i razvoj budućih zdravstvenih radnika. Fakultet zdravstvenih studija je razvio drugi i treći ciklus studija po bolonjskom sistemu studiranja. Postanite naš student i obezbijedite sebi sigurnu budućnost.

NASTAVNE BAZE

Fakultet zdravstvenih studija je opredijeljen prema izvrsnosti u obrazovanju i nauci i razvijanju budućih lidera i stručnjaka u različitim disciplinama zdravstvenih nauka koji će biti oslonac zdravstvenog sistema. U ostvarivanju ovog cilja učestvuju zdravstvene instutucije u Sarajevu, kao nastavna baza Fakulteta.

NAŠE VRIJEDNOSTI

Misija Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu je da kroz najsavremenije metode nastave, učenja i istraživanja educira kvalitetne, sposobne, kreativne i međunarodno kompetentne kadrove u zdravstvu iz područja prevencije bolesti, dijagnostike i unapređenja ljudskog zdravlja, od interesa za cijelu Bosnu i Hercegovinu.

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu će kroz nastavu temeljenu na istraživanjima, inovacijama i akademskoj izvrsnosti obrazovati nosioce zdravstvene profesije (Bachelor (BA) i Master (MA) Fizikalne terapije, Laboratorijskih tehnologija, Radioloških tehnologija, Zdravlja i ekologije i Zdravstvene njege i terapije) Bosne i Hercegovine, te kroz istraživački rad poticati stvaranje novih vrijednosti u zdravstvu i na taj način biti oslonac održivog razvoja Bosne i Hercegovine temeljenog na znanju.

Fakultet zdravstevnih studija posvećeno pristupa svakom studentu. Služba za razvoj karijere studenta vrši informisanje i savjetovanje, lične konsultacije za razvoj karijere, pomoć pri sastavljanju biografija (CV), propratnih pisama i prijava za posao, savjetuje i priprema za intervju za posao, organizira radionice, treninge i seminari za razvoj karijere, kreira besplatne brošure sa korisnim informacijama za studente, i drugo. Više informacija saznajte ovdje.

Fakultet zdravstvenih studija je razvio politiku kvaliteta i posjeduje Ured za kvalitet. Uloga ureda je savjetodavna, a ogleda se u koordiniranju svih aktivnosti s ciljem podrške ključnih elemenata strategije i kontinuiranog osiguranja i unaprjeđenja kvaliteta. Ured utvrđuje karakteristične indikatore kvaliteta i organizuje njihovo sistemsko praćenje.

Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu je certifikovan po normi ISO 9001:2008 od strane vodeće svjetske certifikacijske kuće Bureau Veritas u maju 2012. godine. Više o certifikaciji saznajte ovdje.

Izdvojene novosti

II septembarski ispitni rok

17. sep, 2018.|

Obavještavamo redovne i vanredne studente svih studijskih programa da će II septembarski ispitni rok za [...]

Load More Posts