Odbrana diplomskog rada - Tanja Leontić

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U S A R A J E V U

OBAVJEŠTENJE

Kandidatkinja Tanja Leontić , branit će Diplomski rad pod naslovom:

„ METODA FLUORESCENTNE IN SITU HIBRIDIZACIJE U DOKAZIVANJU TRANSLOKACIJE t(9;22) (q34;q11), BCR/ABL "

Dana, 25. April 2014. godine, u 09.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija
Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.

Kandidatkinja će braniti diplomski rad pred Komisijom u sastavu:

1. Prof. dr. Jozo Ćorić, predsjednik
2. Prof. dr. Jasmina Berbić-Fazlagić, mentor
3. Doc. dr. Meliha Sakić, član

   

ISO 9001