• SVEČANA AKADEMIJA

 • Studij: Fizikalna terapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Zdravlje i ekologija

 • Studij: Zdravstvena njega i terapija

 • Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Početak nastave

Obavještavaju se studenti I godine I ciklusa studija na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu da nastava počinje 05.10.2015. godine, te da će se predavanja održati na Veterinarskom fakultetu sa početkom u 12.00 sati

Dekanat Fakulteta

Preliminarni spiskovi kandidata za upis u I godinu II ciklusa studija

Spiskove preuzmite ovdje [PDF].

Predaja završnih radova za II ciklus studija

Obavještavamo studente II ciklusa (Redovne i Vanredne) svih studijskih programa da svoje Završne radove mogu predati do ponedjeljka 14.09.2015 god. u studentsku službu fakulteta, kako bi se procedura odbrane mogla okončati do početka nove školske godine, zaključno sa 30.09.2015.

U suprotnom, studenti koji ne budu predali svoje radove do naznačenog datuma, bit će obavezni obnoviti školsku godinu da bi ostali u statusu studenta.

Uputstvo o proceduri je takođe dostupno na web stranici.

Prodekanesa za II ciklus
Prof.dr Fatima Jusupović

   

ISO 9001