• SVEČANA AKADEMIJA

 • Studij: Fizikalna terapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Zdravlje i ekologija

 • Studij: Zdravstvena njega i terapija

 • Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Svečana promocija diplomanata i magistranata

Poštovani diplomanti / magistranti,

Uz najiskrenije čestitke i najljepše želje povodom diplomiranja / magistriranja, obavještavamo Vas o sljedećem:

U prostorije Fakulteta zdravstvenih studija ste se dužni javiti 07.11.2015. godine u vremenu od 08.00 – 09.30 sati, kao bi ste preuzeli ulaznicu za ulazak u Olimpijsku dvoranu Zetra , kako bi preuzeli Vaša originalna dokumenta i index (ukoliko niste preuzeli ranije), potpisali se u knjigu diplomiranih studenata, te da biste mogli pristupiti svečanoj dodjeli diploma.
(samo sa ulaznicom biće dozvoljen ulazak u dvoranu diplomantu/magistrantu - na pažnju diplomantima/magistrantima!!!!!),

Svečana Promocija počinje u subotu 07.11.2015. godine okupljanjem diplomanata / magistranata na platou ispred Olimpijske dvorane Zetra, najkasnije do 10.00 sati.
Nakon toga , ulazi se u dvoranu (ulaz B) i diplomanti /magistranti sjedaju na mjesta predviđena za Fakultet zdravstvenih studija.

Skreće se pažnja diplomantima/magistrantima da zbog nemogućnosti parkiranja ispred Olimpijske dvorane Zetra, na promociju ne dolaze automobilima.

Svi diplomanti/magistranti sjedaju, isključivo, na unaprijed označena mjesta sa imenom i prezimenom svakog diplomanta/magistranta, jer će redoslijed dodjele diploma biti po tom redoslijedu (sjeda se po abecednom redu). Svi koji dobiju ulaznicu za ulazak, trebaju biti na svojim mjestima do 10.30 sati. (upute o načinu ulaska u dvoranu, mjestu predviđenom za sjedenje za diplomante / magistrante Fakulteta zdravstvenih studija, imate u pisanoj formi na web stranici Univerziteta u Sarajevu, te na ulaznici koju ćete preuzeti na Fakultetu)

Svečana Promocija počinje u 11.00 sati i nakon toga niko neće moći ući u dvoranu.

U toku Promocije, studenti će polagati svečanu Hipokratovu zakletvu zajedno sa ostalim diplomantima/magistrantima Fakulteta Medicinske grupacije, a o čemu će biti obavješteni od voditelja same Promocije.

Nakon što se završi ceremonijalni dio svečane Promocije, Dekanese promotori
Prof.dr. Fatima Jusupović i doc.dr. Aida Rudić prilaze mjestu za dodjelu diploma, a koja će se održavati na 2 posebna mjesta i to:

- prvi sto je predviđen za dodjelu diploma diplomantima I ciklusa , magistrima struke (II ciklus) po abecednom redu kako diplomanti i sjede
(cijelo vrijeme će imena diplomanata/magistara struke biti na projektnom platnu pripremljenom uz sto predviđenom za dodjelu diploma)
- drugi sto je predviđen za dodjelu diploma magistrima nauka, te diplomantima VI i VII stepena obrazovanja (dobolonjski način studiranja) po redoslijedu kako magistri nauka i diplomanti i sjede po abecednom redu (cijelo vrijeme će imena diplomanata/magistara nauka biti na projetnom platnu pripremljenom uz sto predviđenom za dodjelu diploma)

Diplomu uručuju Dekanese promotori i diplomant/magistrant se nakon dobijanja diplome upućuje prema izlazu iz dvorane. Time je svečanost Promocije za diplomanta/magistranta završena.

Napomena:

 • Mole se studenti da se pridržavaju uputa i satnice iz ove obavijesti.
 • Samo oni diplomanti / magistranti koji se jave u Studentsku službu u naznačeno vrijeme (subota 07.11.2015. godine, u periodu od 08.00 – 09.30 sati ), moći će pristupiti svečanoj Promociji podjele diploma.
 • Studenti koji ne budu na svečanoj Promociji, svoje diplome i ostalu dokumentaciju mogu preuzeti na Studentskoj službi od 16.11.2015.godine u vremenu od 12.00-14.00 sati.
 • Studentska služba Fakulteta zdravstvenih studija se nalazi u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.
 • Svu pomoć i informacije , diplomanti/magistranti mogu dobiti na telefon 033 569 800 ili lično na Studentskoj službi Fakulteta.

Srdačani pozdravi!

DEKANESA
Prof.dr. Dijana Avdić, s.r.

shema

Raspored nastave za izborni predmet za II ciklus vanrednog studija

Obavještavamo studente II ciklusa (Vanrednog studija) svih studijskih programa akademske 2015/2016 godine da će se nastava za Izborni predmet po studijskim programima organizirati po sljedećem rasporedu:
- 06.11. 2015 godine od 15.00 h do 19.00 h
- 08.11.2015 godine u 8.30h do 17.00 h
- 13.11.2015 godine u 15.00 h do 19.00 h
Nastava će se po studijskim programima održavati u sljedećem prostoru:
1. Studij: Fizikalne terapije (Izborni predmet: Okupaciona terapija) Učionica br.1
2. Studij: Labotratorijske tehnologije (Izborni predmet:Kliničko-hemijske-biohemijske laboratorijske tehnologije) Hirurški amfitetar
3. Studij: Radiološke tehnologije (Izborni predmet: Radiološke tehnologije u radiodijagnostici) Učionica br.2
4. Studij: Zdravlja i ekologije (Izborni predmet: Upravljanja vodom hranom i ishranom) Sala za informatiku
5. Studij: Zdravstvene njege i terapije (Izborni predmet: Zaštita i njega porodičnog zdravlja) Učionica br.3

Raspored nastave za II ciklus vanrednog studija

Obavještavamo studente II ciklusa (Vanrednog studija) svih studijskih programa akademske 2015/2016 godine da će se nastava odvijati po sljedećem rasporedu:
- 30.10.2015 godine sa početkom u 15.00 h do 19.00 h (Hirurški amfiteatar) Opšta metodologija u zdravstvu
- 31.10.2015 godine sa početkom u 08.30 h do 17.00 h (Hirurški amfiteatar) Zdravstvena ekonomika
- 01.11.2015 godina sa početkom u 08.30 h do 17.00 h (Hirurški amfiteatar) Statističke metode u zdravstvenoj nauci

Početak nastave za studente II ciklusa redovnog studija

Obavještavamo studente II ciklusa (Redovnog studija) akademske 2015/2016 god. da nastava počinje po predhodno objavljenom rasporedu u ponedeljak 26.10.2015 god., a podjela indexa će se obaviti u četvrtak 29.10.2015. god. u 8h (učionica br 1), poslije čega slijede predavanja.

Još članaka...

 1. Početak nastave za studente vanrednog studija
 2. Svečana podjela indeksa za studente I godine I ciklusa - vanredni studij
 3. Konačni spiskovi kandidata za upis u I godinu II ciklusa studija
 4. Predaja završnih radova za II ciklus studija

Strana 1 od 2

   

ISO 9001