• SVEČANA AKADEMIJA

 • Studij: Fizikalna terapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Zdravlje i ekologija

 • Studij: Zdravstvena njega i terapija

 • Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

OBAVJEŠTENJE studentima trećeg ciklusa studija / doktorskog studija

Obavještavamo kandidate primljene na treći ciklus studija /doktorski studij Fakulteta zdravstvenih studija, pod nazivom „Zdravstvene nauke“, u akademskoj 2014/2015 godini, da je upis u prvi/treći semestar predviđen do kraja aprila 2015.
Kandidati trebaju priložiti:

Opširnije...

Obavještenje studentima doktorskog studija na Fakultetu zdravstvenih studija

U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 42/13), studenti koji su započeli studij za sticanje naučnog stepena doktora nauka po dobolonjskom obrazovnom sistemu imaju pravo steći naučni stepen doktora nauka zaključno sa 30.09.2016. godine.

Obavještenje studentima postdiplomskog/magistarskog studija na Fakultetu zdravstvenih studija

U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 42/13), studenti koji su započeli studij za sticanje naučnog stepena magistra nauka po dobolonjskom obrazovnom sistemu imaju pravo steći naučni stepen magistra nauka zaključno sa 30.09.2015. godine.

Obavještenje studentima dodiplomskog studija koji su započeli studij po dobolonjskom obrazovnom sistemu

U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 42/13), studenti koji su započeli dodiplomski studij po dobolonjskom obrazovnom sistemu dužni su započeti studij završiti najkasnije do 30.09.2015. godine.

   

ISO 9001